ZMIANA TERMINU III SESJI- 30.11.2019

Informacyjnie- zmieniony został termin rozgrywania III sesji SL- zamiast 23.11.2019 zapraszamy do Silver Clubu tydzień później 30.11.2019

Kalendarz wydarzeń umieszczony z prawej strony- również został zaktualizowany. W weekend 23/24.11 zapraszamy do Krakowa na dwudniowy PP.

http://www.mod.org.pl/50-puchar-polski-pod-w-krakowie-23-24-listopada-2019.html

Author: Tomasz Kozłowski