Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
header image
 

Regulamin

Par. 1  OGÓLNE

1. Organizatorem rozgrywek SuperLIGI regionu Śląsk jest ŚLĄSKI STEEL reprezentowany przez:

 • Golly Mariusz – koordynator regionu,
 • Kozłowski Tomasz,
 • Jaszczyk Piotr,
 • Kicun Monika,
 • Bieda Adam
 • Organizator może powierzyć prowadzenie rozgrywek w czasie sesji innym osobom wskazanym przez Koordynatora Regionu.

2. SuperLIGA jest rozgrywkami indywidualnymi przeprowadzanymi w podziale na I i II ligę, systemem każdy z każdym, w podziale na dwie rundy (zasadnicza i rewanżowa).

3. SuperLIGA w sezonie 2018/2019 rozgrywana będzie w Silver CLUB Mikołów, ul. Podleska 8.

4. Zasady kwalifikacji do poszczególnej klasy rozgrywkowej odbywają się na podstawie:

 • Tabel końcowych z poprzedniego sezonu i miejsc zajętych przez poszczególnych graczy,
 • Ilości zgłoszonych do rozgrywek zawodników.

5. Zasady kwalifikacji do SL 2018/2019:

 • Zgłoszenie imienne wraz z wpłatą wpisowego – do 6.09.2018,
 • Informacja o systemie rozgrywek: do 11.09.2018,
 • Automatyczną kwalifikację do rozgrywek I ligi uzyskuje pierwszych 22 zawodników I ligi sezonu poprzedniego oraz miejsca 1-3 II ligi poprzedniego sezonu,
 • Zawodnicy z miejsc 23-25 rozegrają barażowe mecze z zawodnikami II ligi z miejsc 4-6 (system gry BO7),
 • Organizator wyznacza na miejsce rozegrania spotkań barażowych weekend GP 1&2 POD – 14-16.09, Hotel Arsenal Palace Chorzów, sędziami spotkań barażowych będą osoby wyznaczone przez organizatora,
 • Organizator może odstąpić od rozgrywania spotkań barażowych po analizie liczby zgłoszeń do nowego sezonu,
 • Wszyscy nowi zawodnicy zgłoszeni do rozgrywek rozpoczynają rywalizację od II ligi,
 • Organizator pozostawia sobie możliwość przyznania dwóch „dzikich kart”, które można uzyskać osiągając minimum półfinał w Otwartych Mistrzostwach Śląska organizowanych przez Śląski Steel, „dzika karta” jest przyznawana na kolejny, nowy sezon SuperLIGI.

6. Rozgrywki SuperLIGI będą odbywały się w podziale na 10 sesji, których daty wraz z godzinami rozpoczęcia poszczególnych sesji zostaną podane niezwłocznie po ich ustaleniu z właścicielem lokalu poprzez slaskisteel.pl.

7. Harmonogram rozgrywek zostanie opublikowany poprzez slaskisteel.pl do dnia 19.09.2018, a termin I Sesji SL 2019 zostaje wyznaczony na 29.09.2018.

 

Par. 2  FINANSOWE

8. Wpisowe dla każdego uczestnika określone zostaje na 170 PLN, płatne do dnia zakończenia zapisów określonego w 5a.

 • 150 PLN z wpisowego przeznaczane jest na nagrody indywidualne po zakończeniu rozgrywek,
 • 20 PLN z wpisowego przeznaczane jest na organizację ligi, w tym: domena WWW, materiały i akcesoria dla markerów, sukcesywna wymiana tarcz, inne niezbędne rzeczy- kwota niewykorzystana w bieżącym sezonie zostaje dodana do puli nagród
 • Z wpisowego zwolnione są osoby uznawane za juniora wg regulaminu POD na dzień startu rozgrywek SuperLIGI,
 • Finalna pula przeznaczona na nagrody zostaje podzielona pomiędzy obydwie ligi w stosunku 70% – I liga oraz 30% – II liga. Wpisowe kobiet w 100% przeznaczone jest na nagrody dla Pań.
 • Nagradzane miejsca: I liga: 1-10, II liga: 1-6, Panie: 1-4.

9. Ogłoszenie wartości nagród dla każdego miejsca zostanie przedstawione przed ostatnią sesją.

 

Par. 3 ORGANIZACYJNE

10. Organizacja zawodów:

 • Zawodnicy zobowiązani są powiadomić organizatora rozgrywek oraz przeciwników o swojej nieobecności najpóźniej do godz. 14 dnia poprzedzającego sesję. Osoba, którą bezdyskusyjnie należy powiadomić o nieobecności: Monika Kicun, nr tel. 609 029 278. Informacja taka pozwoli organizatorowi na lepszą organizację zawodów – ustalenie markerów poszczególnych spotkań,
 • Zawodnicy zobowiązani są do obecności na sesji od jej początku do zakończenia wszystkich spotkań – w wyjątkowych przypadkach opuszczenie sesji musi być skonsultowane z organizatorem,
 • Zawodnicy zobowiązani są do rozegrania wszystkich spotkań w sesji, na której się pojawili – brak możliwości przełożenia meczu w trakcie sesji,
 • O kolejności spotkań rozgrywanych w danej sesji decyduje organizator,
 • Kolejne spotkania wywoływane są przez prowadzących sesje z uwzględnieniem nazwisk: dwójki zawodników oraz markera dla każdego spotkania, czas niezbędny na pobranie karty spotkania przez markera oraz rozpoczęcie gry określony zostaje na maksymalnie 5 minut od momentu wywołania,
 • Marker pobiera ze stolika kartę spotkania, a po rozegraniu meczu wypełnia ją w obecności obydwu zawodników i przekazuje organizatorowi – za poprawność jej wypełnienia odpowiada marker,
 • Markerzy/sędziowie typowani są przez organizatora z uwzględnieniem równomiernego podziału konieczności markerowania na wszystkich grających,
 • Obowiązujący system rozgrywek to BO6, możliwe wyniki to: 0-4, 1-4, 2-4, 3-3, 4-2, 4-1, 4-0,
 • Mecz rozpoczyna marker, wskazując wg karty meczowej zawodnika rzucającego „do bulla”, mecz rozpoczyna zawodnik będący bliżej, natomiast każde kolejne legi rozpoczynane są naprzemiennie,
 • Na karcie meczowej marker zobowiązany jest zaznaczyć niezbędne dane określające mecz:

– nr lotki dla każdego lega (poniżej 18., gdy powyżej – zaznacza tylko wygrany leg),

– ilość „maxów” – 180 pkt,

– wysokie kończenie > 120 pkt,

Powyższe statystyki tworzą ranking osiągnięć indywidualnych, gdzie zwycięzca/zwycięzcy każdej z kategorii są nagradzani,

 • Za każdy wgrany mecz zawodnik otrzymuje 2 pkt do tabeli rozgrywek, za zremisowany 1 pkt, liczone są również legi zdobyte i stracone w każdym meczu,
 • Kolejność w tabeli głównej określana jest na podstawie: zdobytych punktów, różnicy legów, pojedynku bezpośredniego, ewentualnie przy sytuacji remisowej na koniec sezonu rozgrywany jest mecz dodatkowy,
 • Mecze odłożone/ zaległe:

– wszystkie mecze zaległe dla sesji 1-5 MUSZĄ zostać rozegrane do końca sesji 5,

– wszystkie mecze zaległe dla sesji 6-9 MUSZĄ zostać rozegrane do końca sesji 9,

– sesja 10 jest obowiązkowa – nie ma możliwości przełożenia tych spotkań,

– pomiędzy sesjami 5 a 6 organizator dopuszcza zorganizowanie sesji dodatkowej na mecze zaległe, miejsce jej rozegrania pozostawione jest do decyzji organizatora,

– w sytuacjach konfliktowych związanych z terminem rozegrania zaległości termin ostateczny wyznacza organizator- może to być każda sesja z kalendarza rozgrywek,

– organizator dopuszcza rozgrywanie spotkań awansem,

– za rozegranie meczu zaległego odpowiedzialny jest zawodnik przekładający mecz.

 

Par. 4 KARY I UPOMNIENIA

11. Uczestnicy rozgrywek SL zobowiązani są do zachowania kulturalnego, obowiązującego w miejscu publicznym oraz do zachowania fair play w stosunku do przeciwnika.

12. Niniejszy regulamin przewiduje dwa rodzaje kar porządkowych:

 • Upomnienie I – skutkuje ostrzeżeniem dla zawodnika (żółta kartka),
 • Upomnienie II – skutkuje ostrzeżeniem dla zawodnika oraz odjęciem punktu w tabeli rozgrywek,
 • Upomnienie III – równoznaczne z wyrzuceniem zawodnika z uczestnictwa w rozgrywkach SuperLIGI.

13. Katalog zachowań skutkujących upomnieniami:

 • dokonanie celowego i udowodnionego oszustwa podczas rozgrywek SuperLIGI, w tym celowego oszustwa w karcie spotkania,
 • niesportowe zachowanie, tj. umyślne zakłócanie przebiegu meczu uniemożliwiające koncentrację na grze innym graczom – zarówno przeciwnikowi, jak i rozgrywającym pojedynki na innych tarczach,
 • nierozegranie pojedynku, lub niebycie w stanie, aby go rozegrać, do którego zawodnik został wywołany (np. w wyniku „przedawkowania” alkoholu, niestawienia się w przeciągu regulaminowych 5 minut, opuszczenia lokalu),
 • głośne wykłócanie się, rzucanie wyzwisk, grożenie, próby rękoczynów, zdejmowanie elementów stroju obowiązującego podczas trwania zawodów, rzucanie lotkami w sposób zagrażający innym współuczestnikom, uderzanie z siłą, kopanie w sprzęty znajdujące się w lokalu i jego otoczeniu oraz złamanie w inny sposób ogólnie przyjętych zasad zachowania

Organizator ma również prawo podejmować decyzje o nałożeniu kar finansowych (nie tylko kar w wymiarze dyscyplinarnym). Za zniszczenie, uszkodzenie tarczy do gry oraz innych sprzętów znajdujących się w miejscu rozgrywania zawodów oraz jego otoczeniu zostaje nałożona kara finansowa do wysokości powstałych strat, kosztów naprawy itd. Niezapłacenie ww. szkód skutkuje wykluczeniem z dalszych rozgrywek. Zawodnik zdyskwalifikowany nie powinien przebywać przez okres dyskwalifikacji w miejscu (lokalu) rozgrywania zawodów.

14. Nierozegranie spotkania w wyznaczonym terminie skutkuje walkowerem – co jednoznaczne jest z odjęciem 1 pkt w tabeli rozgrywek.

15. Uzyskanie 6 minusowych punktów (6 walkowerów) skutkuje weryfikacją wszystkich spotkań jako 0-4 i usunięciem z ligi.

 

 

Par. 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

16. Organizator pozostawia interpretację oraz kwestie nieujęte regulaminem w swojej gestii.

17. Wszelkie reklamacje publikowanych wyników, osiągnięć prosimy składać poprzez kontakt mailowy na adres:

tom.kozlowski@op.pl

18. Administratorem strony slaskisteel.pl jest organizator.